lv ru lt     
Piesakies jaunumu saņemšanai e-pastā!

Kontakti

SIA “ZOONA”


Mob.Tel.  +371 2 9171566 (Vineta)
Mob.Tel.  +371 2 8616076 (Ingrīda)

Mob.Tel.  +371 2 9141410 (Pēteris)

E-pasts    info@radioseta.lv  vineta@radioseta.lv  ingrida@radioseta.lv

Juridiskā adrese: Progresa iela 3, Tukums, LV-3101

Reģ.Nr. 0003671547. PVN LV 40003671547
Banka: A/S SEB banka”,
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. : LV28UNLA0050004129055

Banka: A/Swedbanka
Kods: HABALV22
Konta Nr:LV29HABA0551019848508

 


Skatīt lielāku karti
SIA Zoona, Raudas iela 4, Tukums, LV-3101, +371 29141410 (Pēteris), +371 29171566 (Vineta), info@radioseta.lv
© 2010 SIA Zoona. All rights reserved. Website powered by Norgate